FACETASM 2015AW backstage


FACETASM 2015AWのバックステージを撮影しています。


FACETASM 2015AW
FACETASM 2015AWを撮影しています。


JOHN LAWRENCE SULLIVAN 2015AWJOHN LAWRENCE SULLIVAN 2015AW を撮影しています。


writtenafterwards 2015AW


writtenafterwards 2015AWを撮影しています。


writtenafterwards 2015AW


writtenafterwards 2015AWを撮影しています。


DISCOVERED 2015AW


DISCOVERED 2015AWを撮影しています。


DRESSCAMP 2015AW
DRESSCAMP 2015AWを撮影しています。


matohu 2015AWmatohu 2015AWを撮影しています。


Patchy Cake Eater 2015AW


Patchy Cake Eater 2015AWを撮影しています。